0561 - 432600Jokweg 14, 8394 VL De Hoevedirectie.deklaeter@comprix.nl

Een klaeter – het Stellingwerfse woord voor ratelpopulier – is altijd in beweging en een groen baken in het landschap.

Wij willen extra inzetten op deze beweging in de ontwikkeling van kinderen. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat onze kinderen bewust leren ván en mét hun omgeving. We zorgen dat kinderen veel buitenonderwijs krijgen en leren hoe ze verantwoordelijk kunnen worden voor deze omgeving.

Obs de Klaeter, Stevig Groen!

Het is goed om jonge mensen dit te laten ontdekken. Wanneer kinderen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken. Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek. Hoe jonger je aan je talent mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren.                                                                                              

Binnen deze lessen worden verschillende vak- en vormingsgebieden geïntegreerd. Een- of tweemaal per jaar houden we een themadag die wordt afgesloten met een presentatie voor alle belangstellenden. Gedurende deze dag staat één thema centraal en wordt hier door de hele school aan gewerkt. Het afgelopen jaar was het thema “Menselijk lichaam” en in schooljaar 2023-2024  zijn de thema's "Muziek"  en "Voeding".

De school benadert talentvolle ouders en/of vrijwilligers uit het dorp of externe deskundigen voor een eventuele bijdrage aan een actueel thema. Hierbij moet u denken aan het overbrengen van kennis over een bijzondere hobby/passie of aan het geven van een gastles over een bepaald beroep, passend bij het actuele thema.

Daarnaast gebruiken we structureel de tablets bij het reguliere onderwijs ter ondersteuning van de basis- en zaakvakken. Onze leerlingen leren om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Vanaf groep 5 werken we steeds meer structureel in een digitale omgeving. Wél blijft het heel belangrijk dat kinderen ook schrijvend de leerstof tot zich nemen. Uit onderzoek is gebleken dat de leerstof op deze wijze beter beklijfd.

Kortom: onderwijs gestoeld op wetenschappelijke inzichten. Goed en stevig onderwijs dus.

Obs de Klaeter, Stevig Groen !