Welkom op de website van OBS "De Klaeter"

Welkom op de website van OBS "De Klaeter", een kleine dorpsschool in het dorp De Hoeve in Friesland.

Onderwijsconcept

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren.

Digitale leeromgeving

Onze leerlingen leren om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatie verhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. In de onderbouw groepen werken kinderen nog veel op papier, omdat dit de motoriek bevorderd en in de midden- en bovenbouw groepen wordt waar kan digitaal gewerkt.

Kortom: Onderwijs voor een nieuwe tijd.

Onze visie op het onderwijs op obs de Klaeter:

Het onderwijs op obs de Klaeter is afgestemd op de onderwijsbehoeften van de individuele  leerling, de leerling krijgt daarnaast de kans om zijn of haar eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen.’

'SAMEN DOEN WE ER TOE'