Welkom op de website van OBS "De Klaeter"

Welkom op de website van OBS "De Klaeter", een kleine dorpsschool in het dorp De Hoeve in Friesland.

Onze school wil een goede basis leggen voor het functioneren in de maatschappij. Het leren staat centraal. We werken hierbij met een eigentijds, uitdagend onderwijsconcept.

"OBS de Klaeter, Oog voor talent en altijd in beweging!"

Wij zijn een school, met vertrouwen en aandacht voor iedere leerling en zijn/haar ontwikkeling. Wanneer kinderen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken. Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek.

 

Hoe jonger je aan je talent mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. En dus gaan we samen met de kinderen op zoek naar hun talent. Dit doen we door wekelijks vier modules aan te bieden. 

Elke week kunnen de kinderen kiezen uit verschillende modules op het gebied van wetenschap & techniek, cultuur & natuur, sport en ICT. De modules worden groepsoverstijgend aangeboden. Elk kind kiest zelf welke module hij/zij de komende week graag wil volgen.

Eén van de modules gaat over ICT. Onze samenleving verandert snel en opgroeien in de 21ste eeuw vraagt nieuwe kennis en andere vaardigheden. De Klaeter gaat hierop inspelen door tablets te gaan gebruiken. Deze tablets worden ingezet bij de talentontwikkeling tijdens de module ICT.

Daarnaast gebruiken we de tablets bij het reguliere onderwijs ter ondersteuning van de basis- en zaakvakken. Kinderen leren zo om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatie verhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. Reden voor OBS De Klaeter om deze belangrijke stap, die het onderwijs rijker maakt, met ingang van het volgend schooljaar te zetten.

Kortom: onderwijs voor een nieuwe tijd.

OBS de Klaeter, oog voor talent en altijd in beweging!

Kortom: OBS "De Klaeter" is een toegankelijke dorpsschool, waarin het leren en de aandacht voor het unieke kind voorop staan. Wilt u meer weten over onze school, dan bent u van harte uitgenodigd om eens bij ons langs te komen!