Schoolgids

Hierbij bieden wij u de schoolgids aan van openbare basisschool “de Klaeter” te De Hoeve. Met deze gids verstrekken we de ouders/verzorgers van huidige en toekomstige leerlingen informatie over onze school.

schoolgids-de-klaeter-2021-2022

 

Tevens ziet u hier de schoolgidsbrochure. Hierin zijn in het kort de meest gangbare zaken opgenomen.

schoolgidsbrochure2020-2021