0561 - 432600Jokweg 14, 8394 VL De Hoevedirectie.deklaeter@comprix.nl

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen.
Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2: alle dagen  ( dinsdag De Duker)
Groep 3-8: dinsdag (De Duker)
Groep 3-8: vrijdag (De Duker)

De gymlessen in de zaal beginnen in week 37 van 2023. Dan rijden de bussen weer waarmee de kinderen worden vervoerd. Tot die tijd gymmen de kinderen op het veld. Op dinsdag vertrekt de bus om 08:30 uur, dus zorg dat je op tijd op school bent.