Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen.
Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2: alle dagen
Groep 1-8: donderdag (gymzaal de Duker in Noordwolde)

De gymlessen in de zaal beginnen op donderdag 12 september 2019. De kinderen worden met de bus vervoerd. De lessen in de zaal zijn t/m donderdag 23 april. Daarna gaan we weer gymmen op het plein of op het veld.