Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen.
Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2: alle dagen  ( dinsdag gymzaal De Blesse)                                                                                                    Groep 3/4: woensdag ( gymzaal De Blesse)
Groep 5-8: woensdag (sporthal de Duker in Noordwolde)

De gymlessen in de zaal beginnen in week 37 van 2021. Dan rijden de bussen weer waarmee de kinderen worden vervoerd. Tot die tijd gymmen de kinderen op het veld.