Informatie

Gymnastiek

De kinderen van groep 1/2 dragen tijdens de gymlessen gymschoenen. De gymschoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 moeten gymkleren en schone gymschoenen dragen.
Als kinderen niet aan de gymles mee mogen doen, dan worden de ouders verzocht dit schriftelijk of telefonisch te melden.

Dagen gymlessen:
Groep 1/2: alle dagen
Groep 2/3/4: donderdag (gymzaal)
Groep 5-8: donderdag (plein/veld) en vrijdag (gymzaal)

Daarnaast bieden we extra sportactiviteiten aan bij de talentmodules op dinsdag.