Nieuws - START schooljaar 2019-2020

De kop is er af! Wij zijn weer begonnen op school en gaan vol energie het schooljaar 2019-2020 tegemoet. We starten dit schooljaar met 39 leerlingen en we hebben er zin in. In september begroeten we nog 2 leerlingen in groep 1. Op de teldatum heeft obs de Klaeter 41 leerlingen. Op maandag 26 augustus hebben we met elkaar geproost op het nieuwe schooljaar. Dit schooljaar werken er drie nieuwe teamleden bij ons op school. Juf Renée (onderwijsassistent), juf Ina (leerkracht groep 1 t/m8) en juf Hildewies (intern begeleider).

Net als vorig schooljaar starten we dit schooljaar expliciet met ‘de Gouden Weken’. Het omgaan met elkaar en de groepvorming speelt hier een belangrijke rol. Het lijkt soms zo vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. Voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen hebben we ook de ouders nodig in dit traject. De ouders kennen hun kind(eren) uiteindelijk het allerbest. Wij willen er met deze informatie voor zorgen, dat we de juiste keuzes maken voor onze leerlingen tijdens de schoolperiode op obs de Klaeter en daarom houden we in week 36 en 37 (38) startgesprekken. Tijdens deze startgesprekken staat de leerling centraal. De leerkrachten nemen zelf contact met u op om een afspraak in te plannen.

Dit schooljaar werken we voor het vakgebied rekenen bijna volledig digitaal in groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 8 hebben allemaal continue een chromebook tot hun beschikking. Op korte termijn zullen ook de leerlingen van groep 7 een chromebook krijgen om op te werken. Een mooie ontwikkeling.

Wij hebben er zin in en we gaan er voor om er met elkaar een mooi jaar van te maken. Heeft u vragen en of opmerkingen, komt u dan gerust langs op school om een afspraak te maken.

 

Geplaatst op: 02 September 2019

terug