Nieuws - Sponsorloop obs de Klaeter

Op vrijdag 26 april houdt obs de Klaeter een sponsorloop op het sportveld in de Hoeve. De sponsorloop is van 17.00 tot 18.00 uur. Wij sparen voor een nieuwe hindernisbaan op het plein. Wij hopen dat u ons allen aan komt moedigen.

Geplaatst op: 18 April 2019

terug