Nieuws - Doelmatig werken m.b.v. themagericht onderwijs

Op obs de Klaeter willen wij een aantrekkelijke leeromgeving creëren, waar leerlingen hun eigen manier van leren ontdekken en kunnen toepassen. In deze leeromgeving werken wij doelmatig en gebruiken we thema’s om ons onderwijs in te richten. In dit schooljaar staan 7 thema's centraal.

Ieder thema start met een gezamenlijke (schoolbreed) activiteit. Deze activiteit kan georganiseerd zijn op het plein of in de school. Vervolgens werken we 5 weken aan een thema. Het doelgericht werken staat altijd centraal. Doelen vanuit verschillende vakgebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, aardrijkskunde en waar mogleijk rekenen en taal/lezen) worden zoveel mogelijk gekoppeld aan het thema. Ieder thema sluiten we af met een presentatie. Deze presentatie is voor ouders, maar ook voor overige belangstellenden.

Het team volgt een tweejaarlijkse scholing (Windesheim) om kwalitaitef goed vorm en inhoud te kunnen geven aan deze manier van werken.

Hoe krijgt deze manier van werken vorm in de klassen?​


1.)        ‘Wat weet ik al?’​

2.)        ‘Wat wil ik weten, wat wil ik leren?’

3.)        Welke woorden ken ik al en welke nog niet?​
4.)        Onderzoeksvraag per groep opstellen.​

5.)        Activiteiten koppelen

6.)        Toewerken naar de presentatie, wat heb ik nodig om antwoord te krijgen op mijn onderzoeksvraag?

En daarnaast:​

…..is er oog voor talent​

Welk talent wil je met ons delen, wil je presenteren?

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten..??? Komt u gerust eens langs op onze school!!

(zie fotoboek voor meer foto's)


 

 

 

 

 

Geplaatst op: 23 Januari 2019

terug