Informatie

BSO/TSO

Tussenschoolse opvang

Iedere maandag, dinsdag en donderdag bieden we uw kinderen een overblijfmogelijkheid aan voor tussen de midden. Wanneer er minder dan 10 kinderen overblijven is er één overblijfouder, vanaf 10 komt er een tweede overblijfouder bij.

We hebben afspraken en taken m.b.t. het overblijven op papier gezet. We verwachten dat deelnemende ouders zich hiervan goed op de hoogte stellen.

Op school zijn strippenkaarten verkrijgbaar bij conciërge Wiebe Menger/Ingrid van Veen van 10 (€ 25,-) strippen. De stippenkaarten van 10 zijn beschikbaar voor de kinderen, die structureel overblijven. De strippenkaarten blijven op school en worden per afgenomen keer overblijven afgetekend door de overblijfouder. Blijft uw kind eenmalig over, dan is de prijs voor het overblijven 3,00 euro per keer.

Buitenschoolse opvang

Alle scholen van het primair onderwijs in Weststellingwerf voldoen per 1 augustus 2007 aan de wet en regelgeving voor- en naschoolse opvang. Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van de buitenschoolse opvang. U kunt kiezen uit een gastouder of een kinderdagverblijf. We werken samen met verschillende kinderdagverblijven van het HummelhûsDoomijn en de Kinderkei

Zowel de gastouder als de kinderdagverblijven bieden de mogelijkheid om uw kind om 15.15 uur bij school op te halen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u terecht bij de directeur.