Informatie

Onze school

Een klaeter – het Stellingwerfse woord voor ratelpopulier – is altijd in beweging.

Wij willen extra inzetten op deze beweging in de ontwikkeling van kinderen. We gaan samen actief op zoek naar het talent van ieder kind en doen dit in een aantrekkelijke en rijke leeromgeving.

 

Obs de Klaeter, altijd in beweging!

 

Het is goed om jonge mensen dit te laten ontdekken. Wanneer kinderen leren waar ze goed in zijn, zijn ze later in staat om het verschil te maken. Kennis is vluchtig, vergankelijk en inwisselbaar. Talent is blijvend en uniek. Hoe jonger je aan je talent mag werken, des te grootser kan het vorm krijgen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig. Ze willen graag experimenteren, onderzoeken en dingen ontdekken. We willen de nieuwsgierigheid prikkelen en kinderen uitdagen om op zoek te gaan naar datgene waar ze goed in zijn. Dit doen we door ‘doelmatig te werken m.b.v. themagericht onderwijs’. Samen leren en beleven. Op zoek naar ieders talent. Elke 6-8 weken staat er een thema centraal, waar leerlingen m.b.v. een onderzoeksvraag/vragen op zoek gaan naar antwoorden. Kennis kunnen de kinderen via verschillende wegen vergaren.                                                                                              

De lessen worden groepsoverstijgend aangeboden. Een thema wordt afgesloten met een presentatie voor alle belangstellenden. In het schooljaar 2020-2021 bieden we de volgende 4 thema’s aan; “Boeren en Jagers”, “Viering”, “Dieren” en “Ruimte” Sommige onderdelen worden aan alle groepen aangeboden, sommige modules specifiek gericht op de onderbouw en sommige modules specifiek gericht op de bovenbouw.

 

De school benadert talentvolle ouders en/of vrijwilligers uit het dorp of externe deskundigen voor een eventuele bijdrage aan een actueel thema. Hierbij moet u denken aan het overbrengen van kennis over een bijzondere hobby/passie of aan het geven van een gastles over een bepaald beroep, passend bij het actuele thema.

Daarnaast gebruiken we structureel de tablets bij het reguliere onderwijs ter ondersteuning van de basis- en zaakvakken. Onze leerlingen leren om in een eigentijdse leeromgeving om te gaan met de vaardigheden die in de 21ste eeuw nodig zijn. Uit onderzoek blijkt dat de inzet van digitale middelen motivatie verhogend werkt en betere leerprestaties tot gevolg heeft. Groep (7),  8 werkt  met chromebooks. Vanaf groep 5 werken we steeds meer structureel in een digitale omgeving.

Kortom: onderwijs voor een nieuw tijd.

Obs de Klaeter, altijd in beweging!